Bokcirkel med ormen Oskar.

Syftet med bokcirkeln är att att inspirera barnen till att läsa böcker och på så vis stimulera deras språkutveckling. Barnen utvecklar också sin förmåga att berätta för andra i gruppen vilket stärker deras självkänsla. Vi vill få föräldrarna delaktiga i verksamheten och här blir de det, genom att tillsammans med sitt barn välja en bok hemma, som de tar med till förskolan.

Ormen Oskar som är vår maskot i bokcirkeln älskar att läsa böcker och han är med vid varje boksamling. Det är han som håller i bokcirkeln och vill veta allt om barnens böcker! Varje vecka får ett barn ta med sig en bok hemifrån. Vi ber föräldrarna att läsa boken några gånger hemma så att barnet är bekant med boken. Vi har sedan en samling där barnet först får visa upp sin bok och berätta om den (på sitt eget vis såklart). Sedan läser vi boken i sin helhet. Boken får en egen plats i ett fönster inne på Lilla arenan, där den står tillsammans med en bild på det barn som har tagit med den. Boken finns kvar på förskolan i några dagar så vi kan läsa den flera gånger.

Veckans bok får en särskild plats i fönstret där den får stå under veckan.

Kontaktuppgifter