Projekt 2015-2016: Årstider och fåglar

Under det här läsåret arbetade vi med extra fokus på naturvetenskap, språk och matematik  i olika projekt kring årstidsväxlingar, djur och natur. I projekten berörde vi alla dessa områden på många olika sätt under en längre tid. Det är viktigt att ge barnen många tillfällen där de kan samtala om projektet, både inne och ute. Barnen lär på olika vis och av varandra och därför ville vi erbjuda dem olika uttrycksformer, ställa utmanande frågor och ge dem tid för eftertanke och reflektion. Detta gjordes bland annat genom att dela dem i smågrupper som vi vet gynnar språkutvecklingen och även deras möjlighet till inflytande. Vi arbetade även med barnens självständighet och respekten inför varandra och vår närmiljö.

Under hösten upplevde vi naturen och hösten på olika sätt. Vi låg på marken och kände när löven föll ner på oss, "simmade" i löven, kände på svampar, lyssnade på vinden och prasslet av löv och så vidare.

Vi hade ett träd som vi följde hela terminen. Trädet finns nära förskolans gård så vi har gick dit varje vecka för att se vad som hänt med löven. Vi dokumenterade det vi sett genom att måla ett stort träd inne på väggen som förändrade sig allt eftersom trädet ute skiftat i färg

I skogen hittade vi skräp och pratade om att skräpet inte ska finnas i skogen. Vi hittade olika djur som vi tittade på, pratade och sjöng om.

Inne på avdelningen gjorde vi en "skogslåda" där barnen kunde leka med djur och material som finns i skogen. Även lådor för sortering av skräp som vi hittat. Ibland lade vi pedagoger skräp i skogslådan för att se barnens reaktioner. Barnen uppmärksammade skräpet och vi tog tillfället i akt och pratade om vad som får och inte får finnas i skogen.

Babblarna har funnits med och vi har hittat deras färger ute i naturen.

Ett djur vi inte sett i skogen men som vi uppmärksammade på andra sätt var igelkotten. Vi såg film om igelkotten, träffade en handdocks-igelkott och vi pedagoger aggerade igelkott. Vi har på så sätt lärt om igelkotten. Vi lärde oss till exempel att den ska sova hela vintern under alla löv och att den äter mask.

Att skapa på olika sätt var en stor del av arbetet. Barnen har tryckt löv, målat träd med handtryck, målat på grenar vi hämtat i skogen, limmat löv till igelkottar och gjort fina hösttavlor av material från skogen.

Ett stort projekt under våren blev fåglar. Vi undersökte bland annat hur fåglarna ser ut och hur de låter. Vi gjorderekvisita till fågellek som vingar, näbb och klor. Vi gjorde även kikare och fåglar i lera

Kontaktuppgifter