Skapande aktiviteter i temat

Projektet innehåller mycket skapande. Barnen har till exempel använt roller för att måla ett hav där de sedan har klistrat upp papp-ankor i olika färger.


Barnen har också gjort ett regnrör genom att spika väldigt många spikar i ett papprör. Vi har sedan hällt smågrus i röret som vi klätt med gips och till sist målat. När man tippar röret rasslar stenarna genom alla spikar och det blir ett regnljud.


Här tillverkas en bläckfisk av en toalrulle.

Barnen har också gjort en ö där ankorna tillslut ska kunna komma i land. Vi vuxna gjorde först en stomme av hönsnät som barnen sedan klädde i papier-maché. Till sist fick den ett lager färg.


Kontaktuppgifter