Grovplanering och koppling till läroplanen

Innan vi startade upp projektet med barnen gjorde vi en grovplanering/ mind-map där vi skrev ner de idéer vi hade utifrån boken. Sen får barnens intresse och idéer föra oss vidare i processen. Många områden i läroplanen finns med i arbetet och allt detta kan du läsa mer om i dokumenten nedan.

Kontaktuppgifter