Välkommen till Lilla Arenan!

På Lilla Arenan vistas de yngsta barnen (1-3 år) då vi delar upp barnen på förskolan. Det gör vi mellan klockan 8-15.

Vi arbetar projektinriktat där dokumentation och ett ömsesidigt lärande är viktiga verktyg för att fånga barnens teorier och tankar i relation till förskolans läroplan. Vi använder oss av dokumentation, närvarande och reflekterande pedagoger, den pedagogiska miljön och ett varierat material i arbetet med olika projekt – korta som långa.

Du kan läsa om vårt projekt "Babblarna" som pågår just nu här nedan och i menyn till vänster kan du även hitta äldre projekt genom åren på Sagobacken. Du hittar också information om introduktionen och hur en dag ser ut.

Följ oss på instagram där vi heter: "sagobackenlilla"!

Längst ner på den här sidan hittar du länkar till två dokument som vänder sig till föräldrar och handlar om små barns språk och matematikinlärning.

Projekt 2016-2017: Babblarna

Eftersom många barn idag tidigt vet vilka figurerna "Babblarna" är tog vi beslutet att arbeta projektinriktat med dessa figurer. Vi ska detta läsåret rikta vårt fokus på språk och matematik men även fånga in delar som naturkunskap, teknik, skapande, sång, dans och drama. Barn lär med alla sina sinnen.

Vi arbetar med projektet under en längre tid så att alla ges möjlighet att delta och reflektera över vad det är vi gör. Vi delar upp barnen i smågrupper för att lättare få översikt var de befinner sig i sin utveckling så att vi kan stötta dem där de är.

Det är barnens intressen som ska styra innehållet i verksamheten och i projektet. Babblarna finns med i de mesta vi gör och de hjälper även oss att hålla ihop projektet.

Nedan följer några insatser vi gör för att nå våra mål:

  • Vi skapar en inspirerande miljö ”Babblarnas värld” där barnen får möjligheter för lek, reflektion och utveckling och lärande. Vi ser över våra lärmiljöer både ute och inne och försöker knyta dem till varandra.
  • Vi tar hjälp av olika forum för att hitta inspiration till vårt tema. Vi gör spel, aktivitetskort och sagor.
  • Vi har byggt om möbler så de passar temat. Tex. Vi har byggt Babblarnas bil Tut av en pallkrage och två rattar av gamla barnvagnshjul. Vi har även tagit en bokhylla och målat om den så att varje Babblare får en lägenhet. Barnen ska få vara med att bygga möbler till Babblarna lägenheter.
  • Vi har målat en stor tavla på gården som vi tror kan inspirera det fortsätta arbetet med Babblarna.
  • Vi skapar Babblarna av olika material. Tex en grankotte blir Bibbi, ett fotavtryck blir Babba.
  • Vi använder oss av IKT tillsammans med barnen i både dokumentation och i användning av Qr-koder.

Kontaktuppgifter