Traditioner på Sagobacken

I förskolans läroplan står det att en del av vårt uppdrag är att utveckla barns kulturskapande. Vi ska bidra med att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. På sagobacken förekommer en mängd olika traditioner under året som är viktiga för barnen. Att vissa saker återkommer år efter år gör att barnen ser fram emot det som ska hända, de vet vad som kommer ske och kan på så sätt vara med och planera och även tillföra nya inslag. Det är ofta så att det vi gjort tillsammans speglas i den dagliga verksamheten lång tid efteråt. Många gånger ser vi att de inspireras av olika händelser och att leken och skapandet utvecklas.

I menyn till vänster kan du läsa om olika traditioner vi har.

Kontaktuppgifter