Kalendarium för läsåret 2017-2018

I kommunens riktlinjer för förskoleverksamhet och fritidshem, finns en skrivning kring personalens kompetensutvecklingsdagar. Den lyder som följer:

Två dagar per termin har verksamheterna begränsat öppethållande för att personalen ska kunna delta i kompetensutveckling och planering. En dag i månaden har personalen arbetsplatsträff från klockan 16. För de föräldrar som inte själva kan ordna omsorg vid dessa tillfällen erbjuds plats på någon annan enhet. Skriftlig information om vilka dessa dagar är lämnas i god tid.

Klicka här så hittar du kalendarium för läsåret 2017-2018 som PDFPDF

Kontaktuppgifter