Välkommen till förskolan Sagobacken!

Förskolan Sagobacken är belägen ca 2 mil väster om Hallsbergs tätort och ligger i centrala Vretstorp. Förskolan startades hösten 2011 och är en av Vretstorps två förskolor. Vi är en 2,5 avdelnings-förskola med plats för ca 45 barn i åldrarna 1-6. Nio pedagoger arbetar här. Barnen är delar av dagen uppdelade på tre avdelningar; Grodan, Trollet och Draken. Du kan läsa om våra avdelningar i den övre menyn. Lokalerna är ljusa och öppna och vi har en gård som erbjuder många olika lekmiljöer. Vi har även tillgång till lekplats och pulkabacke i vår närmiljö.

Du hittar information om förskolan i menyn till vänster.

Du kan också läsa vårt "Välkommen-häfte"som vi lämnar ut till nya familjer i samband med introduktionen. Där kan du hitta samlad information om förskolan.

Länk till "Välkommen till Förskolan"PDF

Kontaktuppgifter