Välkommen till förskolan Sagobacken!

Förskolan Sagobacken är belägen ca 2 mil väster om Hallsbergs tätort och ligger i centrala Vretstorp. Förskolan startades hösten 2011 och är en av Vretstorps två förskolor. Vi har 36 barn i åldrarna 1-6 och sju pedagoger arbetar här. Barnen är delar av dagen uppdelade på två arenor, Lilla arenan för de yngsta och Stora arenan för de äldre. Lokalerna är ljusa och öppna. Vi har en gård som erbjuder många olika lekmiljöer. Vi har även tillgång till lekplats och pulkabacke i vår närmiljö.

Du hittar information om förskolan i menyn till vänster. Du kan också klicka här för att läsa vårt "Välkommen-häfte"som vi lämnar ut till nya familjer i samband med introduktionen. Där kan du hitta samlad information om förskolan.PDF

Kontaktuppgifter