Berätta med rekvisita

Genom att använda konkret material blir bokens innehåll tydligare och mer lättillgängligt för barnen. Materialet hjälper också barnen att själva leka och berätta handlingen.


Vi har valt att inte berätta hela berättelsen på en gång eftersom den är ganska lång. Vi berättar en del flera gånger under samma vecka och bygger på berättelsen allt eftersom. Det blir lite spännande att tänka på hur det ska gå för ankorna. Vi använder även bokens bilder samtidigt som det konkreta materialet när vi berättar.


Bläckfisken undrar om ankorna vill bo på med den nere på botten, men ankorna kan inte bo på botten. De kan bara flyta uppepå.


Ankorna möter en fisk som inte fått någon middag. Han tänker att det kunde smaka bra med anka.


Materialet finns tillgängligt för barnen och de leker ofta med det. Vi hör fraser från berättelsen upprepas i deras lekar och även egna varianter där ankorna får vara med om nya äventyr.

Kontaktuppgifter