Arbetsplatsträff. Förskolan stänger 15.45.

Prata med oss senast två dagar innan om ni behöver barnomsorg efter 15.45. Plats erbjuds då på fritids.

Kontaktuppgifter