Bokcirkel med temat "Hur man är mot varandra".

I vår bokcirkel vill vi kombinera arbetet med värdegrundsfrågor och språkutveckling.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner" (Ur Lpfö 98/10)

Det är de här böckerna vi arbetar med i vår bokcirkel. Alla böcker handlar på något sätt om hur vi är mot varandra till exempel om att säga förlåt, samarbeta eller visa sina känslor. När vi läst en bok samtalar vi om det vi läst utifrån några frågor.Barnen tar också med böcker hemifrån med samma tema. Barnen ansvarar var sin vecka för en boksamling där de berättar om sin bok. Även då pratar vi om böckernas innehåll utifrån frågor.

Här dokumenteras bokcirkeln med foton, barnens teckningar och de samtal som skett utifrån de olika böckerna.

Kontaktuppgifter