Huset från framsidan
Huset från framsidan
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Luciasaga 2012.pdf 18.6 kB 2013-04-05 14.42
skördefest.pdf 389 kB 2013-08-23 09.30
nallesånger.pdf 65.1 kB 2013-11-08 18.53
Grovplanering.pdf 50.5 kB 2014-03-17 13.55
Koppling till Lpfö.pdf 81.4 kB 2014-03-17 14.59
Sång- och ramshäfte.pdf 60.9 kB 2014-03-17 15.28
kalendarium ht. 14.pdf 61 kB 2014-06-23 10.44
LA samlade arbetsplaner 14-15.pdf 147 kB 2014-10-10 09.47

 

Vår förskola

 

Förskolan Sagobacken startades hösten 2011 och är en av Vretstorps två förskolor. Vi har 36 barn i åldrarna 1-6 och sju pedagoger arbetar här.

Barnen är delar av dagen uppdelade på två arenor,Lilla arenan för de yngsta och Stora arenan för de äldre. Arenornas miljö och material är anpassat efter barnens ålder och intressen.

Vi lägger stor vikt vid att vara nyfikna, närvarande och lyssnande pedagoger, för att fånga upp barnens tankar och idéer. Utifrån barnens intressen kan vi sedan utmana dem i leken och lärandet.

En tillåtande atmosfar, glädje, nyfikenhet, trygghet, ödmjukhet, kreativitet, engagemang och kunskap är ledord på förskolan.

 

Vår vision

Hos oss ges varje barn och elev möjlighet att utvecklas och lära till sin fulla potential – nu och i framtiden.

Arbetet mot målen

Utifrån läroplanen upprättar vi en utvecklingsplan med särskilda utvecklingsområden och särskilt prioriterade mål för verksamheten. Vi arbetar projektinriktat och dokumenterar vårt arbete tillsammans med barnen. Dokumentationen och våra gemensamma reflektioner ligger till grund för utvärderingen som redovisas i en kvalitetsredovisning vid varje läsårs slut.Läs mer under fliken "kvalitetsarbete" i övre menyn.

Kontaktuppgifter