Utemiljön

På gården finns möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.
Vi är ute flera timmar varje dag, oftast både på för- och eftermiddagen. Vi försöker att erbjuda samma material och aktiviteter ute som vi gör inne. Vi målar, ritar och bygger ute på gården.
På gården finns förutom gungor, sandlådor, klätterställning och rutchekanor, en lekstuga och bärodlingar.

Under den varma tiden på året erbjuder vi vattenlek ute med slangar och vattenbord utöver den vattenlek som blir i vattenpölarna när det regnar.

Lilla gården
De yngsta barnen har tillgång till en egen utegård, vid Solen, med sandlådor. Där kan de överblicka det som händer och utforska miljön i lugn och ro. Ibland leker Solens barn även ute på den stora gården.

Kontaktuppgifter