Kontakt

Förskolechef: Helena Finnman
Mobil: 070-3441759
Fax: 0582-68 50 04
E-post: helena.finnman@hallsberg.se

Förskolan Östansjö
E-post: forskolan.ostansjo@hallsberg.selänk till annan webbplats
Avdelningen Solen
Tel: 0582-68 62 23
Avdelningen Månen
Tel: 0582-68 62 21
Avdelningen Stjärnan
Tel: 0582-68 62 19

Besökadress: Förskolan Östansjö, Lönngatan 9, 694 72 Östansjö
Postadress: Förskolan Östansjö, Områdeskontoret Stocksätterskolan, 694 80 Hallsberg

Vaktmästare: Richard, "Richie", Evans
Tel: 0582-68 62 09

Områdeskontoret Stocksätterskolan
Administratör förskola
: Nagham Al Ssindi
Tel: 0582-68 54 01
E-post:: nagham.al.ssini@hallsberg.se

Kontaktuppgifter