Kompetensutvecklingsdagar

I kommunens riktlinjer för förskoleverksamhet och fritidshem, som gäller fr o m hösten 2012, finns en skrivning kring personalens kompetensutvecklingsdagar. Den lyder som följer:

Två dagar per termin har verksamheterna begränsat öppethållande för att personalen ska kunna delta i kompetensutveckling och planering.
En dag i månaden har personalen arbetsplatsträff från klockan 16.
För de föräldrar som inte själva kan ordna omsorg vid dessa tillfällen erbjuds plats på någon annan enhet. Skriftlig information om vilka dessa dagar är lämnas i god tid.

Våren 2016 gäller följande datum för förskolan samt fritids i Östansjö:

Stängt i Östansjö hela dagen:

  • Tisdagen den 29 mars
  • Måndagen den 13 juni

Ordinarie personal har arbetsplatsträff från kl 16.00:

  • Torsdagen den 14 januari
  • Torsdagen den 11 februari
  • Torsdagen den 10 mars
  • Torsdagen den 21 apri
  • Torsdagen den 12 maj

Uppdaterad december 2015

Kontaktuppgifter