Kontakt

Förskolechef: Helena Finnman
Mobil: 070-3441759
Fax: 0582-68 50 04
E-post: helena.finnman@edu.hallsberg.se

Förskolan Östansjö
Avdelningen Raketen (Solen och Månen)
Tel: 0582-68 62 23
Tel: 0582-68 62 21

Avdelningen Stjärnan
Tel: 0582-68 62 19

Besökadress: Förskolan Östansjö, Lönngatan 9, 694 72 Östansjö
Postadress: Förskolan Östansjö, Områdeskontoret Stocksätterskolan, 694 80 Hallsberg

Områdeskontoret Stocksätterskolan
Administratör förskola
: Nagham Al Ssindi
Tel: 0582-68 54 01
E-post:: nagham.alssindi@edu.hallsberg.se

Kontaktuppgifter