Nya riktlinjer, köregler och avgifter

Riktlinjer, köregler och avgifter inom barnomsorgen i Hallsbergs kommun reviderades på bildningsnämndens sammanträde den 26 januari >>PDF

Kontaktuppgifter