Avdelningen Stjärnan

Här finns de äldsta förskolebarnen.

2017 ht går det 24 barn i åldrarna 4-6 år på Stjärnan

Kontakta Stjärnan:
tel: 0582-68 62 19

mobil: 072-513 51 87 (Kl.07-16)

Öppning och stängning sker på Raketen. Vid kontakt övriga tider utöver 07-16 görs på mobilnummer 070-522 92 56

Vi arbetar på Stjärnan

Kristina Sahlin, Lena Gunnarsson, Camilla Johansson, Sophie Boväng och Mariann Sohlberg

Uppdaterad 2017-01-25

Kontaktuppgifter