Inne på Solen

I hallen har varje barn en egen hylla med plats för extrakläder. Hyllorna sitter lågt så att barnen kan nå en del av sina kläder och skorna. På väggen finns en spegel som barnen kan se sig i helfigur i.
Det finns även en dator där det rullar bildspel med aktuella bilder från verksamheten.

Det stora rummet är ljust och möblerat för att ge en bra överblick både för barnen och pedagogerna. Det finns vrår - "små rum i rummet" med t ex byggmaterial och tågbana.

Möbleringen är också gjord utfrån att det ska finnas något att hålla sig i för barnen som precis har lärt sig att gå.

För att barnen ska nå upp att se ut finns en trappa upp till ett par av fönstrena. Trappan erbjuder även till balans- och motorikträning. Den är också rolig att sitta i när man leker. I rummet finns också bord för barnen att sitta på och stå vid när de leker t ex med smådjuren eller bygger med klossar.

Allt lekmaterial är väl synligt och tillgängligt för barnen samt säkerhetsanpassat efter deras ålder.

I kojan leks ofta "titt-ut"-lekar.

Speglar finns uppsatta på många ställen i rummet. En del är uppsatta så att barnen kan se sig själva i flera speglar samtidigt. I fönstrena hänger små speglar för att få solkatter på väggar och golv.

Köket med ett målarhörn med staffli. Här finns färg, kritor, tuschpennor och annat skapande material.


Uppdaterad september 2014

Kontaktuppgifter