Avdelningen Solen

Här finns de yngsta förskolebarnen.

Våren 2016 finns det 12 barn i åldern 1-2.5 år på Solen.

Lilla gården
Solens barn har tillgång till en egen utegård med sandlådor. Där kan de överblicka det som händer och utforska miljön i lugn och ro. Ibland leker Solens barn även ute på den stora gården.

Kontakta Solen:
tel: 0582-68 62 23

Vi arbetar på Solen
Viktoria Lundbom, Titti Eriksson, Marianne Sohlberg och Aida Cesko

Uppdaterad 2017-01-25

Kontaktuppgifter