Förskolans avdelningar

Förskolan Östansjö består av två avdelningar:
Raketen består av åldersgrupperna 1-4 år. Stjärnan har de större barnen 4-6 år.

Den här indelningen av barngrupper gör vi för att bäst skapa en miljö som
- är föränderlig beroende på barnens intressen och behov, den ska locka till utveckling och lärande i lek
- har material lågt placerat, lättillgängligt och väl synligt
- tillåter att barnen själva kan välja och genomföra det de är intresserade av
- erbjuder mötesplatser människor emellan som uppmuntrar till samspel, samtal och reflektion

Kontaktuppgifter