Kompetensutvecklingsdag för pedagogerna.
Barnomsorg erbjuds på annan ort.

Kan ni inte lösa barnomsorgen denna dag så kontakta förskolechef Helena Finnman, mobil 070-685004, helena.finnman@hallsberg.se

Kontaktuppgifter