Arbetsplatsträff.
Begränsat öppethållande från kl. 16.00.

Kan ni inte lösa barnomsorgen denna dag så kontakta förskolechef Lena Hjärtsjö Larsson, mobil 070-2626024, lena.hjartsjo.larsson@hallsberg.se i god tid innan.

Kontaktuppgifter