Arbetsplatsträff.
Begränsat öppethållande från kl. 16.00.

Kan ni inte lösa barnomsorgen denna dag så kontakta förskolechef Helena Finnman, mobil 070-685004, helena.finnman@hallsberg.se i god tid innan.

Kontaktuppgifter