Välkommen till
Förskolan Östansjö

Förskolan är belägen ca 1 mil väster om Hallsbergs tätort, med närhet till skogen och i nära anslutning till Östansjö skola. Förskolan Östansjö består av två avdelningarPDF som ligger i två separata byggnader, med en större och en mindre gård.
Förskolans öppettider är
kl. 06.00-18.00.

Vår vision

Att förskolan är en lärande förskola som präglas av att pedagogerna ser samtliga barn som kompetenta barn som vill och kan lära. Pedagogernas roll på förskolan är att utmana barnet till lärande genom att bygga lärande och utmanade miljöer såväl ute som inne.

Styrdokument

Vårt arbete styrs av Läroplan för förskolan, Lpfö 98PDF och Bildnings-förvaltningens utvecklingsplan.

Kontaktuppgifter