Stjärnan
Stjärnan
ti on to fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Välkommen till
Förskolan Östansjö

Förskolan är belägen ca 1 mil väster om Hallsbergs tätort, med närhet till skogen och i nära anslutning till Östansjö skola.
Förskolans öppettider är
kl. 06.00-18.00.


Vårt arbetssätt

Fokus är att alltid utgå ifrån barnets och pedagogernas ”bästa jag”, det innebär att vi ständigt anpassar våra miljöer utifrån individ och grupp.  För att möta ”bästa jaget” har vi valt att arbeta i mindre grupper under vissa delar av dagen.

Vi arbetar i projekterande arbetssätt där fokus under 2018-2019 är vär(l)den.

Allt det barnen gör är svaret på det vi gör:

Ett svar på det vi gör…. Den pedagogik vi bedriver

Inte svaret på vilka barn vi har!

                                                                                    H.Lenz-Taguchi

Prioriterade mål

Under 2015-2018 är våra prioriterade mål:

Normer och värden

  • Alla ska känna sig välkomna på förskolan
  • Alla barn och vuxna ska respektera varandra för dem de är
  • Plan för arbetet med lika rättigheter och lika möjligheter ska vara väl förankrad hos medarbetare, barn och vårdnadshavare.

Utveckling och lärande

  • Varje dag ska barn erbjudas lustfyllt lärande i det projekterande arbetssättet, där språk, matematisk och digitalisering ingår i den pedagogiska verksamheten

Barns inflytande

  • Förskolan ska inkludera alla

Mer om våra mål kan du läsa i vår utvecklingsplan.

Kontaktuppgifter