Välkommen till Kålmasken!

På Kålmasken går de yngsta barnen som är 1-2 år.

Vi har många introduktioner i början av terminen och en stor del av vardagen handlar om att lära känna varandra och skapa trygghet genom att göra roliga saker tillsammans som tex sjunga, bygga, måla och leka inne och ute.

Vi försöker skapa en miljö som är spännande och utgår från barnens intressen, många av de yngsta barnen tycker om att utforska och experimentera med vatten och färg. Barnen gör ständigt nya upptäckter vilket är en stor utmaning för oss pedagoger.

Kontaktuppgifter