ti on to fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

 

Välkomna till förskolan Norrgården!

Vi vill att alla barn och vuxna ska känna sig välkomna och trygga på vår förskola. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och uppleva sig vara en tillgång i gruppen.

Vårt förhållningsätt präglas av att vi är medforskande, tillåtande och lyssnande pedagoger. Ett projektinriktat arbetssätt med pedagogisk domumentation som kompass ser vi som framgångsfaktorer för alla barns utveckling och lärande.

Hitta hit!länk till annan webbplats

 

Om oss

Förskolan Norrgården ligger på norra sidan i Hallsbergs tätort och är en mångkulturell förskola.

Förskolan Norrgården består av fyra avdelningar:

Kålmasken 1-2 år
Nyckelpigan Röd 2-3 år
Nyckelpigan Gul 3-4 år
Fjärilen 4-5 år

Broschyr om förskolanPDFVåra prioriterade målområden

  • Utveckling och lärande

Alla barn ska möta en matematisk och språkutvecklande miljö inne och ute.

Alla barn ska få mölighet att lära och utveckla språkliga och matematiska förmågor i meningsfulla sammanhang.

  • Barns Inflytande

Att alla barn ska känna att de har inflytande över sin vardag på förskolan.

  • Normer och värden

Vi vill att varje barn ska utveckla respekt och förståelse för sig själv och för sina kamrater.

Alla barn ska kunna leka med alla oavsett ålder och kön.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ska vara väl förankrad hos medarbetare, vårdnadshavare och barn.

  • Förskola & hem

Visa respekt för och skapa förtroendefulla relationer med vårdnadshavare.

Att ge alla vårdnadshavare insyn i verksamheten och därmed öka deras delaktighet.

Kontaktuppgifter