Nattverksamhet

Kompassens lokaler intrymmer även verksamhet under obekväm arbetstid för de familjer som behöver detta.

Kontaktuppgifter