I menyn till vänster finner ni information om vår verksamhet.

Förskolan Kompassen är Hallsbergs hittills största förskola med sina 7 hemvister och ”Nattis” verksamhet. Förskolan har funnits sedan 2012 men stod inte helt klar då och togs i fullt bruk först 2014.

Vi jobbar åldersindelat men anser att det är viktigt att alla har ansvar för alla barn och att vi är EN stor förskola.

Förskolan är barnens ”arbetsplats” likaväl som vår och vi förändrar dess miljö efter deras behov, utveckling och intressen. Vi har för avsikt att vara med barnen i största möjlighet och kan därför inte alla gånger möta upp er vid hämtning och lämning, vid dessa tillfällen är ni välkomna in och söka upp oss.

Vi är ute i stort sett varje dag på förskolan och går gärna ut på utflykter för att utforska vår närmiljö.

Kontaktuppgifter