I menyn till vänster finner ni information om vår verksamhet.

"Leken är viktig för barns utveckling och lärande. ... I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem". -Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2010).

Kontaktuppgifter