Prioriterade mål

Självklart arbetar vi med alla mål från läroplanen och har dessa i tanke när vi planerar vår verksamhet. Varje år har vi dock några prioriterat mål som vi arbetar extra med. Under läsåret 16/17 har vi dessa prioriterade mål:

  • Att alla barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  • Att barnen utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
  • Att barnen utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • Att barnen utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.
  • Pedagoger och barn utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde och visar varandra hänsyn.
  • Att barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Då förskolan Kompassen är en förskola med teknikinriktning känns det naturligt att ett av de prioriterade målen utgår från teknikämnet. Teknik går ofta också hand i hand med naturkunskap. Klicka på menyn till vänster för att läsa mer om hur vi arbetar med respektive prioriterat mål samt hur vi ser att verksamheten uppnår dessa.Kontaktuppgifter