Välkommen till Förskolan Kompassen!

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar". -Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2010).


Kontaktuppgifter