Kontaktuppgifter

Förskolechef Sofie Billström: 0582-68 51 67 E-post: sofie.billstrom@edu.hallsberg.se

Flygplanet: 072-452 55 91

Bilen: 0582-68 54 86 / 076-114 60 32

Tåget: 0582-68 54 86 / 070-320 95 82

Båten: 0582-68 50 42 / 070-270 68 33

Bussen: 0582-68 50 41 / 070-270 58 93

Traktorn: 0582-68 50 43 / 070-270 73 41

Trucken och Nattverksamhet: 0582-68 54 91 / 073-057 30 99

Kontaktuppgifter