Förskolan Kompassen

Förskolan Kompassen är belägen i centrala Hallsberg, nära till både strövområden och centrum med den spännande järnvägen. Kompassen är en förskola bestående av ca. 110 barn i åldrarna 1-5 år och många engagerade och drivande pedagoger.  I förskolans lokaler inrymms även nattverksamhet.

Läs mer under flikarna ovanför bildspelet.

Barnsyn

I det pedagogiska arbetet utgår vi ifrån barnets leklust och intressen. Detta innebär att vi med olika metoder observerar och dokumenterar vad barnen gör i den fria leken. Med hjälp av dokumentationsmaterialet försöker vi sedan att hitta barnens olika intressen och forma verksamheten efter dessa.

Det är viktigt att varje barn får utgå från sin egen kunskapsnivå i sitt lärande. Det innebär att vi ger varje barn förutsättningar för att lyckas och för att fortsätta sin utveckling och sitt lärande.

Närmiljö

Närheten till naturen och centrum gör det naturligt för oss att använda oss av dessa miljöer i vår vardag. Utflykter till ekoparken, skogen och järnvägen sker och används som en inpirationskälla i vår dagliga verksamhet. Kompassen har en utmärkt gård med massor av utmaningar för barnen.


Kontaktuppgifter