ti on to fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Förskolan Kompassen

Förskolan Kompassen är belägen i centrala Hallsberg, nära till både strövområden och centrum. Kompassen är en förskola bestående av ca. 130 barn i åldrarna 1-5 år fördelade på 7 hemvister.  I förskolans lokaler inrymms även nattverksamhet.

Läs mer under flikarna ovanför bildspelet.

Barnsyn

I det pedagogiska arbetet utgår vi ifrån att barn lär sig genom att lyckas och vi pedagoger finns där för att kunna vägleda och skapa förutsättningar för det.

.

Prioriterat mål

Gemensamt mål för läsåret 2018/2019 på förskolan Kompassen är:

Att barnen utvecklar förståelse och får kunskap att använda digitala verktyg i sitt lärande


Kontaktuppgifter