Vi som jobbar på förskolan:

Madelene Glad, förskollärare
Carina Jakowlev, barnskötare
Eva Friman, barnskötare
Ulla Kraftling, lärare
Gitte Thelin, barnskötare
Cecilia Halldén, barnskötare

Kontaktuppgifter