ti on to fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Förskolan Hjorten/
Fritidshemmet Växthuset

Förskolan Hjorten är belägen i Hjortkvarn som är ett landsbygdssamhälle i Hallsbergs kommun. I anslutning till förskolan låg tidigare Hjortkvarns skola men från och med hösten 2013 är den nedlagd. Det går fortfarande bra att gå på fritids i Hjortkvarn för de barn som önskar det.

 Om Förskolan Hjorten

Förskolan Hjorten är en förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Vi har just nu 17 inskrivna barn på förskolan och 6 barn på fritidshemmet.

Det som genomsyrar vår verksamhet är att vi ser barnen som kompetenta, de kan om vi ger dem tid och möjlighet att lyckas.
Barnens lek prioriteter vi högt, där ser vi den spontana glädjen och fantasin flöda. I leken får barnen även tränas i det sociala samspelet och vi pedagoger finns där för att stötta och även tillföra material som kan utveckla leken vidare.

Tre dagar i veckan, mån, tis och tors delar vi på barnen i två grupper. Då jobbar vi med det aktuella temat.

Hösten 2017/ Våren 2018

Under året kommer vi ha lite extra fokus på detta:

Värdegrund-Kompisarbete
Vi kommer att använda oss av kompisböckerna; "Kanin och Igelkott", vi kommer även att spela teater och samtala med barnen om hur man är en bra kompis. Vi kommer även göra övningar tillsammans med barnen.

Lärmiljön
Tillsammans med barnen skapa "nya" miljöer som inbjuder till bl.a. skapande, utforskande, bygg och konstruktion.

Matematik och Språk Stimulera barnens matematiska tänkande genom olika material men även i vardagssituationer. Detsamma gäller språket.

Stängningsdagar våren 2018 i förskole- och fritidsverksamhet

Stängt hela dagen
Måndagarna 5 februari och 18 juni

Stänger kl. 16.00:
Tisdag 16 januari, torsdag 15 februari, torsdag 15 mars, onsdag 18 april och måndag 14 maj.

Aktuellt

Visa äldre nyheter

Kontaktuppgifter