Gårdstrollen är en avdelning för de yngre barnen på förskolan. På Gårdstrollen är barnen mellan ett och fyra år. Vi arbetar mycket med barns inflytande, b la genom att ha Barnråd tillsammans med barnen. Även vid inskolningen/introduktionen på förskolan följer vi barnen. En del inskolningar går fort och andra tar längre tid. Här lyssnar vi noga in både barn och föräldrars önskningar.

Vi försöker bedriva mycket verksamhet ute, då vår förskola har ett naturtänk. Vi arbetar även med att följa det som sker ute i naturen inne i verksamheten med hjälp av t.ex vårt årstidsträd. Då vi har utbildning som Skogsknoppsledare och Skogsknytteledare genom Friluftsfrämjandet har vi höst och vår Skogsknopp och Skogsknytte en gång i veckan under en 8-10 veckors period.

På Gårdstrollen har vi valt att arbeta med Babblarna. Det är ett språkstimulerande arbetsmaterial och deras namn bygger på sammansättningarna av två stavelser, en konsonant och en vokal. Babba, Bobbo, Bibbi, Dadda, Doddo och Diddi. Detta material använder vi oss av när vi arbetar med förskolans språkmål. Vi har även valt att "ta hjälp av Babblarna" när vi arbetar med andra läroplansmål, så som Matematik och Natur. Detta för att skapa ett mer tematiskt arbetssätt. Andra styrda aktiviteter som finns på Gårdstrollen är b la rörelsestund, bokcirkel, skapande i olika former och sångsamlingar. Självklart ger vi även mycket tid till den fria leken!


Kontaktuppgifter