ti on to fr
v5          1 2 3
v6  4 5 6 7 8 9 10
v7  11 12 13 14 15 16 17
v8  18 19 20 21 22 23 24
v9  25 26 27 28      

Gullvivan

Förskolan Gullvivan ligger på Folkasboskolans område, centralt i Pålsboda, och i närheten av Förskolan Folkasboöppnas i nytt fönster. I Pålsboda finns även Förskolan Gläntanöppnas i nytt fönster.

Förskolan Gullvivan består av fyra avdelningar. Gårdstrollen där de yngre barnen går och Skogstrollen där de äldre barnen går samt de två provisoriska avdelningarna Stentrollen och Delfinen där grupperna består av barn i ålder 1-5 år.

Hela förskolan arbetar aktivt med att ha ett naturtänk och Skogstrollen är en I Ur och Skur avdelning. Att var en I Ur och Skur avdelning innebär bland annat att pedagogerna även har utbildning genom friluftsfrämjandet.

Gårdstrollen bedriver sin verksamhet i Gullvivans lokaler medan Skogstrollen bedriver stor del av sin verksamhet i deras vindskydd som ligger i närliggande skogsmiljö. Men Skogstrollen är även i lokalerna och på gården på Gullvivan. Stentrollen och Delfinen har sina hemvister i skolans gamla lokaler med ingång från skolgården och utemiljön är på stora Gullvivangården.


Om förskolan Gullvivan

Vi på Förskolan Gullvivan anser att vår naturinriktining gör att vi kan arbeta med Läroplanen (Lpfö98) på ett inspirerande, utvecklande och spännande sätt.

På på avdelningarna Gårdstrollen och Skogstrollen bedriver vi Skogsknopp/Skogsknytte/Skogsmulle och Laxe. Knopp(barn 1-2 år) Knytte(3-4 år) och Mulle(5-6 år) Dessa aktiviteter bygger på att barnen ska få ett positivt och omsorgsfullt tänk kring vår natur samt att få kunskap om allemansrätten. Det viktigaste för oss är dock att barnen ska tycka att det är roligt att vara ute i skog och mark. Njutbart är vårt viktigaste ledord! All den personalen har fått utbildning genom Friluftsfrämjandet för att kunna bedriva dessa verksamheter.

På Förskolan Gullvivan sätter vi Barns inflytande i fokus. Vi ger tid för mycket fri lek då vi ser att stor del av lärandet sker där.

Att alla barn på vår förskola känner sig trygga och respekterade anser vi som grundläggande för att skapa en god verksamhet. Därför arbetar vi med att alltid vara närvarande pedagoger i leken.

Vi arbetar aktivt med att ha en god relation till alla föräldrar. Det är betydelsefullt att föräldrarna känner sig trygga när de lämnar sina barn hos oss på Gullvivan.Tamburkontakten är en betydelsefull del i detta arbete. Tillsammans med föräldrar och rektor har vi ett aktivt Föräldrarråd som har träffar en gång per termin. Detta är ett viktigt led i föräldrarnas möjlighet till delaktighet och inflytande över sitt barns förskoletid.

Ni kan läsa mer om de olika avdelningarna under respektive flik (Stentrollen och Delfinen får flikar under våren 2019)

Varmt Välkomna till Förskolan Gullvivan!


Skogsknopp/Skogsknytte och Skogsmulle
Kontaktuppgifter