Krokodilen.​

I dagsläget, vt 2019, har vi 14 barn som är mellan 1 och 3 år.

Vi använder "tecken som stöd" i verksamhet. Vilket innebär att vi använder de enklaste orden/tecknen i vår vardag. Såsom äta, vänta, samling etc.

Vi samtalar mycket med barnen i deras vardag, benämner vad de gör, ställer mycket frågor och har diskussioner med dem.

Vi arbetar mycket med matematik, som är mer än att bara räkna plus och minus, te.x framför/bakom, höger/vänster, jämförelser, antal, kroppsuppfattning etc.

Vi arbetar med "källsortering" då vi sorterar pappersförpackningar, plastförpackningar och tidningar. Några gånger i månaden går vi till återvinningsstationen och sorterar "skräpet" i rätt behållare.

Vi försöker att minst en gång i veckan lämna gården och ta oss en promenad. Ibland går vi till skogen, till återvinnigscentralen eller så tar vi bara en promenad i samhället och titta på tågen och i alla skyltfönster längs vår väg. Vi samtalar mycket om vad vi ser i fönstrena och på plancher/trottoarpratare längs vägen.

Kontaktuppgifter