Krokodilen.​

I dagsläget, ht 2017, har vi 12 barn som är mellan 1 och 3 år.

Vi använder "tecken som stöd" i verksamhet. Vilket innebär att vi använder de enklaste orden/tecknen i vår vardag. Såsom äta, vänta, samling etc.

Vi samtalar mycket med barnen i deras vardag, benämner vad de gör, ställer mycket frågor och har diskussioner med dem. Vi använder även ett språkstimulerande marerial; Babblarna, som är några figurer med olika symboliceringar.

Vi arbetar mycket med matematik, som är mer än att bara räkna plus och minus, te.x framför/bakom, höger/vänster, jämförelser, antal, kroppsuppfattning etc.

Vi arbetar med "källsortering" då vi sorterar pappersförpackningar, plastförpackningar och tidningar. Några gånger i månaden går vi till återvinningsstationen och sorterar "skräpet" i rätt behållare.

Vi är oftast ute på promenad i samhället en gång i veckan. Vi kan gå till skogen, "gräsplätten" och leka eller bara gå en promenad och titta på tågen och i alla skyltfönster längs vår väg. Vi samtalar mycket om vad vi ser i fönstrena och på plancher/trottoarpratare längs vår väg.

Kontaktuppgifter