Förskolan stänger klockan 16.00.

Förskolan stänger klockan 16.00. Personalen har arbetsplatsträff (APT).

Kontaktuppgifter