Förskolan stänger kl 16.00

Förskolan stänger klockan 16.00. Personalen har APT (arbetsplatsträff).


Kontaktuppgifter