Förskolan ihopslagen på förskolan Folkasbo.

Då vi på förskolan Gläntan och förskolan Folkasbo har färre barn denna veckan är vi ihopslagna på förskolan Folkasbo. Förskolan Gläntan är stängd.


Kontaktuppgifter