ti on to fr
v48            1 2
v49  3 4 5 6 7 8 9
v50  10 11 12 13 14 15 16
v51  17 18 19 20 21 22 23
v52  24 25 26 27 28 29 30
v1  31            

Förskolan Gläntan

Förskolan Gläntan ligger länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstercentralt i Pålsboda och består av två avdelningar Krokodilen (1-3 år) och Hajen (3-6 år). I Pålsboda finns även förskolan Folkasboöppnas i nytt fönster och förskolan Gullvivanöppnas i nytt fönster.

Om Gläntan

På Gläntans utegårdar har barnen tillgång till stora gräsytor. Det finns bland annat buskar, sandlådor, gungor, gräs och asfalt. Skogen har vi nära och ibland tar vi även utflykter i närområdet, vilket ger spännande utmaningar till barnen.

Vi ger mycket tid till den "fria" leken. Leken är en stor del av barns liv och det är genom leken barn utforskar och lär känna sig själva och sin omgivning.

Vi utgår från barnens intressen när vi planerar och bedriver verksamheten och vi vill att barnen ska vara delaktiga och känna att de har inflytande i den verksamhet som vi bedriver.

Vi arbetar med materialet Start/Stegvis (främjar det sociala och emotionella lärandet) och "Bornhollmsmodellen" (förbereder vägen till läs- och skrivinlärning genom att systematiskt öka barnens språkliga medvetenhet via lek). Samt att vi dokumentera barnens läro- och utvecklingsprocesser på olika sätt. Vi använder "tecken som stöd" för att förstärka det talade språket och ge barnet möjlighet att använda fler sinnen för att förstå - man kan både se och känna tecken. Vi använder bl.a denna webbsida "Spread the signs"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att få hjälp med hur vi ska teckna.

Varmt Välkomna till oss på Gläntan!

Kontaktuppgifter