SPRÅKLEK- Babblarna


Babblarna är ett material från Hattenförlaget för tidig språkutveckling. I lek med Babblarna utvecklas språket med hjälp av ljudens sammansättning i Babblarnas olika namn utan att man egentligen tänker på det.

Det finns fyra olika böcker som man kan arbeta med.

Dadda hälsar på.

Babblarnas hus.

I Bobbos väska.

Var är Babbas saker.

Under hösten -13 har de allra yngsta barnen fått bekanta sig med boken: Dadda hälsar på där vi fått följa med Dadda när han åker och hälsar på de andra babblarvännerna. Barnen får gissa vem som döljer sig bakom de olika dörrarna som de får hjälpa Dadda att knacka, banka och ringa på.

Det finns även en sång som handlar om Babblarna och som vi sjunger med i, dansar och gör rörelser till.

BABBLARNAS SÅNG

Vi flyger över kullarna, sträck ut armarna och följ med. Det är nånting som sjunger där, jag tror du kanske vet.

Att det är Babba (bababababbaa) och det är Bibbi (bibibibibii) Här kommer Bobbo (boboboboboo) som kör, i kör.

Kom hit och dansa, upp med händerna och klappa takten 1-2-3. Trampa o stampa o snurra o gunga o du som kan orden sjunger med.

Det är Dadda (dadadadaa) och det är Diddi (didididid) här kommer Doddo (dodododoo) som kör, i kör.

Kom hit och dansa, upp med händerna och klappa takten 1-2-3. Trampa o stampa o snurra o gunga o du som kan orden sjunger med.


Kontaktuppgifter