Hur en dag kan se ut på förskolan – hemvisten Tåget!

Kl. 06.00 Förskolan öppnar. Barnen är tillsammans på en hemvist.

Kl. 07.30-08.00 Serveras det frukost som vi äter alla gemensamt. Frukosten varierar mellan yoghurt och gröt, det serveras alltid smörgås och mjölk/vatten.

Kl. 08.00-09.45 Delar vi upp oss på respektive hemvister, Båten och Tåget. På Tåget har vi fri lek, olika gruppaktiviteter som språklek, sångsamlingar och skapande. Vi har även en fruktstund varje dag.

Kl. 09.45-10.45 Utelek på gården och en dag i veckan går vi till skogen eller någon annan utflykt.

Kl. 11.00 Lunch. Maten får vi från Folkasboskolans kök. Efter lunchen är det vila. Flera av barnen sover och några har en stund med ”lugn” aktivitet. Vartefter barnen vaknar så är det fri lek fram till mellanmålet.

Kl. 14.30-15.00 Serveras det mellanmål som vi alla äter gemensamt. Efter mellanmålet väljer vi att antingen leka inne eller ute på gården. Vid denna tid är Båten och Tåget barnen tillsammans.

Kl. 18.00 Förskolan stänger.Kontaktuppgifter