Pedagoger:

Båten:
Anna Toivanen
Anna Major
Sofie Åkerstrand

Tåget:
Karin Enocksson
Helena Broberg
Anita Classon
Susanne Gustafsson

Telefon nummer:
Båten 0582 - 68 60 64, Mobilnr: 072 - 20 40 288
Tåget 0582 - 68 60 84, Mobilnr: 070 - 36 09 385

 

Rektor:

Inger Andersson telefon nr 0582-68 60 43

Lokalvårdare:

Ann-Catrin

Vaktmästare:

Christer Eriksson​

Kontaktuppgifter