ti on to fr
v5          1 2 3
v6  4 5 6 7 8 9 10
v7  11 12 13 14 15 16 17
v8  18 19 20 21 22 23 24
v9  25 26 27 28      

Folkasbo

Förskolan Folkasbo finnslänk till annan webbplats i anslutning till Folkasboskolan och i närheten av förskolan Gulllvivanöppnas i nytt fönster. I Pålsboda finns även förskolan Gläntan.öppnas i nytt fönster

Förskolan Folkasbos gård är rymlig och erbjuder varierande aktiviteter. Skogen ligger inpå knuten vilket vi utnyttjar som en tillgång i verksamheten.

Om Förskolan Folkasbo

Föräldrars delaktighet och inflytande

Vi är en förskola som medvetet arbetar utifrån de mål som finns i Lpfö 98 och driver en pedagogisk verksamhet för de barn som finns här. En förutsättning för att nå målen är att föräldrarna är delaktiga, insatta samt har möjlighet att påverka barnens dag här på förskolan så att vi tillsammans kan vi samarbeta kring barnen. Vi strävar hela tiden efter att vi pedagoger och föräldrar har en gemensam syn på vad förskolan egentligen är till för.

Barnens delaktighet och inflytande

På förskolan Folkasbo finns det 38 barn inskrivna i ålder 1-5 år. Det är barnens behov och intressen som styr verksamheten. Vi arbetar hela tiden medvetet kring barnens delaktighet och inflytande. Förskolan är byggd med modern pedagogik i åtanke och öppen i sin planlösning. Vi pedagoger har valt att dela upp barnen i två hemvister, tåget och båten, under delar av dagen. Detta på grund av att på bästa möjliga sätt bemöta och tillgodose de olika åldrarnas behov och intressen. Vi tycker att den fria leken är otroligt viktig, det är i leken och i samspelet med andra som utveckling och lärande blir befäst. Barnen är under vissa stunder uppdelade i mindre åldersgrupper (gruppträffar) där vi bl. a. samtalar och skapar kring aktuella ämnen.

Pedagogernas förhållningssätt och bemötande

Vi är 7 pedagoger som arbetar på förskolan. Vi lägger stor vikt på vårat förhållningssätt och bemötande mot barn, föräldrar och varandra. Vi pedagoger reflekterar över hur vi bemöter och lyssnar på barnen och tänker på att de är kompetenta och kan ta ett eget ansvar. Detta är ett mål som vi pedagoger hela tiden arbetar fortlöpande med. Att alla på förskolan Folkasbo känner sig trygga och respekterade är ett av våra viktigaste mål.

Varmt Välkomna till oss på Folkasbo!

HemsidanAktuellt

Visa äldre nyheter

Kontaktuppgifter