Plantan

Förskolans äldre barn, 3-6 år, tillhör hemvist Plantan.


På Plantan är det viktigt att lärandet sker i ett meningsfullt sammanhang där de olika uppdrag som förskolan har är sammanflätade. Vårt arbetssätt och förhållningssätt innebär att vi utgår från det som sker bland barnen, det barnen är intresserade av och det barnen är upptagna med att undersöka och förstå. Att arbeta på detta sätt gör att verksamheten formas utifrån barnens delaktighet och inflytande. Förskolans uppdrag är också att lägga grunden för ett livslångt lärande.

Miljön ser vi som en stor del i lärandet hos oss. Vi försöker ständigt utveckla vår miljö så att barnen kan utvecklas och utmanas. Miljön är tillåtande, barnen har tillgång till en variation av aktiviteter och vi tillför material utifrån deras intressen.

I vårt arbete med normer och värden har vi tagit vår utgångspunkt i Barnkonventionen.

I fokus har vi också att stimulera, locka och inspirera, till att på ett lekfullt sätt komma i kontakt med läs- och skriftspråket.

Personal på Plantan:
Karin Björk
Hillevi Eriksson
Marita Algotsson
Carina Nordin
Lucas Vallin

Telefon till Plantan är: 0582-68 63 13.

Kontaktuppgifter