ti on to fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Vi är en förskola med ca 50 barn, fördelat på tre hemvister:

* Fröet, 1-3 åringar
* Knoppen, 1-3 åringar
* Plantan, 3-6 åringar

Förskolans öppettider är 06.00 - 17:30

Stängningsdagar hösten 2018
Stänger kl 16.00:
Tisdagen den 20 november samt tisdagen den 4 december.

Stängningsdagar våren 2019
Stängt hela dagen: 
4 februari, 17 juni

Stänger kl 16.00: 22 januari, 14 februari, 19 mars, 16 april och 21 maj.

Du som vårdnadshavare har väl inte missat förskolan Ekhagens Instagram-konto?

Gå in och följ: forskolanekhagen på Instagram.

Kontot är en privat sida och endast till för vårdnadshavare. Ansök om att följa!

Trygghet-Utmaning-Erövring

genom barns delaktighet och inflytande!

Vår verksamhet bygger på förskolans läroplan, (Lpfö 98/2010) . En viktig del i läroplanen är barns inflytande och delaktighet. Vi tar tillvara på barns nyfikenhet och intresse och låter det utforma den pedagogiska verksamheten.

På förskolan Ekhagen är det viktigt att verksamheten är rolig, trygg och lärorik. Barn och pedagoger ska ha roligt tillsammans, känna delaktighet och gemenskap.

I samarbete med vårdnadshavarna verkar vi för att varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Kontaktuppgifter